Der er mange der ikke tænker over at vores drømme er en del af vores udvikling. De kan fortælle os hvad vi har behov for, længes efter eller hvad vi burde ændre i vores liv for at blive "hele" mennesker. Vi kan lære meget af vores drømme, bruge dem til at udvikle os, og få svar på mange af de spørgsmål der nu måtte dukke op her i livet.


Drømmene koncentrerer sig især om de dele man forsømmer i sig selv, og som derfor truer den personlige vækst og udvikling. I en krisesituation, når livet er specielt truet af ydre omstændigheder eller indre meningsløshed, har man sædvanligvis sine mest levende og meningsfyldte drømme. Disse vil blive meget mere effektive, hvis man er opmærksom på sine drømme og respekterer dem. Drømmene kan være ganske uoverskuelige med mange symboler, og kan være temmelig svære at forstå, uden en vis øvelse.


Nogle mennesker vil sige at de aldrig kan huske deres drømme, men begynder man først at rette sin koncentration hen imod dem, vil drømmene begynde at "hjælpe til" så man lidt efter lidt kan huske dem.


Vi drømmer hver nat, og disse drømme bliver aktiveret af forskellige forhold. Det kan være en hændelse, en bemærkning, en måde man bliver behandlet på, som trykker på en knap i det ubevidste.


Dette producerer en drøm, som i billeder fortæller om – ja alt muligt. Det kan være man er blevet såret af en person i løbet af dagen, og så drømmer man at man måske skyder vedkommende i drømmen.


Her er dagsresten altså, at man er blevet såret, men ikke reagerer over for sig selv på den rette måde, og så kommer den højere bevidsthed og fortæller om hvad man egentlig følte.


Dagsrester er altså de hændelser og oplevelser man har haft eller været udsat for i løbet af dagen og som har prikket til noget i det ubevidste, som så melder tilbage i drømmebilleder på, hvordan man reagerede ubevidst og en løsning på hvordan man kan forvalte disse informationer.

 

Drømme & drømmetydning 

 

Drømmetydning er tolkning af vores drømme. Drømmene anvender et symbolsprog der kan vise os, hvad der foregår på de ubevidste planer. Vi har arketypiske symboler i vores fællesbevidsthed, som gør at en af måderne at tolke drømme på, er at lave en liste over alle de mest gængse symboler, der kan opstå i drømme samt deres arketypiske tolkning.

Hvordan lærer jeg at tyde mine drømme?  

Hvordan er det så lige, man griber det an?
Start enten med at få en drømmetyder til at hjælpe dig med at tyde dine drømme. Der findes et utal af drømmetydere, det er bare at slå op på nettet under drømmetydere.
Eller deltag i et kursus om drømmetydning. Der afholdes kurser rundt om i hele landet.
Efterhånden bliver du bedre og bedre til det selv. En drømmetyder kan hjælpe dig på vej, men du skal selv lære at tyde drømmene, fordi det er dine tanker.


Der findes en lang række drømmesymboler, som er med til at tolke hvad drømmen vil fortælle dig. Jeg startede med at se på dem og fik så en idé om hvad drømmen henviste til. På nettet kan du ligeledes finde en liste over rigtig mange drømmesymboler. Den er et rigtig godt værktøj. 


At lære at tyde sine drømme sker ikke fra den ene dag til den anden, men du bliver bedre og bedre med tiden.

Gode råd til at forstå dine drømme. 

 

·          Skriv drømmen ned med det samme - alt hvad du husker, så detaljeret som muligt. Også følelser og stemninger.

·          Skriv også lidt om, hvad der skete dagen før, og hvad der optager dig i tiden.

·          Kig på "kulissen" - hvilken stemning signalerer den. Se om der er en situation i dit hverdag nu, der har lignende stemning.

·          Er der stemninger, følelser og intensitet du genkender fra dit liv lige nu? Følelserne knyttet til "plottet" kan give dig en ide om hvilken situation drømmen refererer til.

·          Kig på personerne i drømmen. Start med at finde 3-5 beskrivende tillægsord - hvordan de er - egenskaber - ved personerne. Skriv dem ned.

·          Associer på dyr, ting og steder i drømmen - brug dine egne "fornemmelser" før du bruger symbolforklaringer. Skriv dem gerne ned en af gangen.

·          Alle drømmens elementer er sider af dig selv. Det er dig - ikke dem det handler om. Prøv ud fra personernes egenskaber at finde dagsresten - situationen drømmen stammer fra. Var der flere sider af dig i aktivitet dagen før, end du var helt bevidst om?

·          Lyt til hvilke følelser og reaktioner du mærker når du fortæller drømmen. Lyt også til kroppen. Lyt mere til dine fornemmelser, dit hjerte end til din fornuft og dit hoved.

·          Bliv ikke bange for eller flov over dine drømme. Det ubevidste taler med store bogstaver. Død og ødelæggelse kan være begyndelsen til noget nyt, og seksualitet viser, at du integrerer sider af dig selv.

·          Prøv at tænke positivt - tag de gode symboler til dig som sider af dig selv. Mærk at du hermed kan styrke dit selvværd med energi fra dit eget ubevidste. Husk at drømmen kan vise dig noget, du ikke havde tænkt på før - en hjælp fra dig til dig. Den kommer for at gøre dig mere hel - ikke for at nedgøre eller plage dig.

·          Lyt til andres forslag og associationer. Du kan måske blive inspireret, men kun du kan vurdere, hvad din drøm handler om.

Hvad kan drømmetydning give dig? 

 

Drømmetydning er uden tvivl både en effektiv og spændende måde at kigge dybere ind i sig selv.

  

Drømme kan:

  • Give indsigt: Drømme kan give et "her og nu" billede, fungere som et spejlbillede, således at den tydeligt skildrer det der foregår i dig og i dit liv, sådan at du kan få bedre indsigt i det. Denne drømmetype viser dig sikkert detaljer eller sammenhænge du ikke havde været opmærksom på. Og ofte får du med denne type drømme, forklaringer på noget du hidtil ikke har forstået.
  • Vise løsninger: Drømme kan skildre en problem situation og give dig løsningsforslag.
  • Give håb: Drømme kan vise dig "håb forude", og således bringe trøst i en svær situation, og her er det rart og vigtigt at huske at drømme ikke lyver. (Men husk dog altid at tydningen kan være behæftet med fejl)
  • Spå: Drømme kan af og til "spå", dvs. en drøm kan skildre en udviklingsproces, som måske viser sig at strække sig over meget lang tid, og dermed kan drømmen vise noget om resultatet af den proces man står i nu, et resultat som altså ligger ude i fremtiden...
  • Fordøje: Drømme kan også bare være en del af sindets "fordøjelsesproces", og således hjælpe dig med at bearbejde det du oplever.
  • Kompensere: Og drømmeland kan af og til være et sted, hvor du får gjort noget du ikke får gjort i den fysiske virkelighed, noget som ellers kunne have været godt for dig, f.eks at skælde nogen ud, som du måske aldrig ville kunne finde mod eller vilje til at skælde ud i virkeligheden. Og af og til kompenserer drømmene også for manglende eller utilfredsstillende sexliv. (Men langt de fleste drømme, hvori der indgår sex, har faktisk ikke ret meget med sex at gøre.)

Hvordan kan drømmetydning hjælpe mig? 

 

Lærer du at tyde dine drømme, lærer du at lytte til dig selv.
Du bliver mere opmærksom på, hvad du evt. burde ændre ,eller ligge mere vægt på i dit liv.
Det er både lærerigt og spændende.


Se drømmesymboler på: http://netspirit